Sponsring

Vår sponsring riktar sig främst till lokal verksamhet inom Mjölby kommun, som t ex idrott, kultur och evenemang med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Verksamheter med politiska eller religiösa undertoner har vi valt att avstå ifrån att sponsra. Läs gärna mer i vår policy för sponsring.

Planering och framförhållning anser vi är viktigt för ett lyckat sponsringsarbete. Vi emotser därför ansökningar i god tid för att kunna utvärdera vår eventuella medverkan.

Lägg gärna lite tid på att fundera kring vilka motprestationer ni kan erbjuda oss i gentjänst.

Innan Ni kontaktar oss så ber vi Er läsa Egirs-koncernens sponsringspolicy och fylla i vårt underlag för Ansökan om sponsring.

Välkommen med er ansökan.